KOSZTY LECZENIA 
GALERIA

KOSZTY LECZENIA

WYCENA PROCEDUR OPERACYJNYCH

Niniejszy cennik przedstawia szacunkowy kosztorys, ponieważ ostateczna cena zależna jest od metody wykonania zabiegu, rozległości i ilości zmian poddawanych zabiegowi.

 

DZIECI:

 

Staw biodrowy
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych /  
W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno – stawowe, poprawa bilansu mięśniowego:

 • we wrodzonych zwichnięciach i podwichnięciach: 10 000 – 15 000 PLN
 • otwarta repozycja, osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka  dachu panewki: 10 000 – 15 000  PLN
 • w niestabilnościach porażennych, poprawa bilansu mięśniowego przez przeniesienie, wydłużenie i tendotomię w obrębie mięśni: 
  8 000 – 10 000  PLN
 • w deformacjach resztkowych po dysplazji u dzieci starszych, osteotomie klinowo derotacyjne bliższej nasady kości udowej i plastyki dachu panewki oraz osteotomię miednicy: 10 000 – 15 000 PLN
 • w deformacjach pozapalnych, jałowej martwicy końca bliższego kości           
  udowej rewitalizacja i osteotomie korekcyjne wielopłaszczyznowe:
  6 000 – 8 000 PLN
 • w niestabilności dynamicznych biodra u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym poprawa bilansu mięśniowego, plastyki dachu panewki, osteotomie miednicy:
  10 000 – 15 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, torbiele kostne, kostniakochrzęstniaki, tłuszcza:  6 000 – 10 000 PLN

Staw kolanowy
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /                            
W kończynach dolnych poprawa osi i rotacji, bilansu mięśniowego, oraz stabilizacji torebkowo – więzadłowej, poprzez zabiegi otwarte i artroskopowe:

 • w deformacjach szpotawych: choroba Blounta, pourazowe, pozapalne:
  8 000 – 12 000 PLN
 • w deformacjach koślawych: pozapalne, pourazowe, idiopatyczne:  8 000 – 12 000 PLN
 • w deformacjach wrodzonych: 8 000 – 12 000 PL
 • w deformacjach po jałowej miednicy: 8 000 – 12 000 PLN
 • w nawykowych zwichnięciach w stawie rzepkowo – udowym: 8 000 – 10 000 PLN
 • w niestabilnościach jedno i wielopłaszczyznowych kolan: 10 000 – 15 000 PLN
 • w oddzielającej jałowej martwicy kostno – chrzęstnej /artroskopowo /: 12 000 PLN
 • usunięcie skostnień z więzadła właściwego rzepki: 6 000 – 8 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, guzkowate zapalenie  pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki: 6 000 – 8 000 PLN

Rekonstrukcje stóp
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające
mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /

 • w wadach wrodzonych: końsko – szpotawa, płasko – koślawa, wydrążona, rozpłaszczona, stopa serpentynowa, stopa piętowa, wrodzony zrost kości stepu, dodatkowa kość łódkowata, syndaktylia, polidaktylia, makrodaktylia: 8 000 PLN
 • w deformacjach pourazowych: 8 000 PLN
 • w deformacjach pozapalnych: 8 000 – 10 000 PLN
 • w dysfunkcjach i deformacjach porażennych: 8 000 – 10 000 PLN
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce: u dzieci z przepuklinami oponowo – rdzeniowymi, polineuropatie, poprzez poprawę bilansu mięśniowego artrodezy, rekonstrukcja aparatu torebkowo – więzadłowego i kapsulotomię: 8 000 – 10 000 PLN
 • korekcja palucha koślawego, szpotawego, palców szponiastych i młotkowatych, poprzez rekonstrukcję aparatu torebkowo – więzadłowego, osteotomie korekcyjne, artrodezy, kapsulotomie: 8 000 – 10 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych:
  • guzy włókniste: 6 000 – 8 000 PLN
  • guzowate zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki itp.:
   6 000 – 8 000 PLN

Szyja
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające   mięśnie szczególnie u  dzieci spastycznych /

 • mięśniopochodny kręcz szyi: 6 000 PLN

Nowotwory układu kostno – mięśniowego 
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające  mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych /

 • torbiele kości, wyrośl chrzęstno – kostna, w dysplazji włóknistej, kostniak kostnawy itp.: 6 000 – 8 000 PLN

Kompleks barkowy

Rekonstrukcje w obrębie kończyny górnej: otwarte i artroskopowe  
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające
mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /                            

 • niestabilności w stawie ramiennym: pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne, w nawykowych zwichnięciach (przednie, tylne), wysokie ustawienie łopatki poprzez stabilizacje dynamiczne, statyczne oraz przeniesienia mięśni, osteotomie korekcyjne, artrodezy: 10 000 – 12 000 PLN

 

DOROŚLI:

 

Chirurgia stawu skokowego i stopy
/ przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej /

 • artroskopia stawu skokowego, impingement, syndrom stawu skokowego, zespół „zakleszczania”, w konfliktach tkanek miękkich, w osteofitach impingement kostny, uszkodzenia chrząstki, oddzielająca martwica chrzęstno – kostna kości skokowej, w zapaleniu błony maziowej synowektomia, impingement tylny kości trójkątnej w zespole zatoki stępu, artrodeza: 8 000 – 12 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadeł kompleksu bocznego i przyśrodkowego stawu skokowego, usunięcie dodatkowej kości łódkowatej, usuwanie koalicji piętowo-łódkowatej, piętowo – skokowej, uwolnienie w zespole kanału stępu, rekonstrukcja w uszkodzeniach mięśnia piszczelowego tylnego: 10 000 – 12 000 PLN
 • w wadach wrodzonych i nabytych: w stopie końsko szpotawej, płasko – koślawej, wydrążonej, rozpłaszczonej, stopie serpentynowej, piętowej, dodatkowej kości łódkowatej, syndaktylii, polidaktylii, makrodaktylii: 8 000 – 10 000 PLN
 • w deformacjach pourazowych i pozapalnych: 8 000 – 10 000 PLN
 • w dysfunkcjach i deformacjach porażennych: w porażeniach OUN, przepuklinie oponowo – rdzeniowej, polineuropatiach: 8 000 – 10 000 PLN
 • paluch koślawy, paluch szpotawy, palce szponiaste, palce młotkowate:
  8 000 – 10 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, guzkowate, zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki: 6 000 – 8 000 PLN
 • poprawa bilansu mięśniowego w stopie opadającej: 6 000 – 8 000 PLN
 • kompleksowa rekonstrukcja stopy z paluchem koślawym: 8 000 – 10 000 PLN
 • rekonstrukcja stóp porażennych poprzez poprawę bilansu mięśniowego, kapsulotomie, artrodezy: 6 000 – 8 000 PLN
 • rekonstrukcje palców koślawych, szpotawych i młotkowatych: 2 500 PLN

Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego
/ przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej /

 • dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego: 14 000 – 16 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego: 14 000 – 16 000 PLN
 • rekonstrukcja kompleksu przednio – przyśrodkowego + szycie łąkotki:
  12 000 – 14 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego: 8 000 – 10 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych: w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki: 10 000 – 14 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych:
  10 000 – 12 000 PLN
 • artroskopia kolana w celu częściowego usunięcia łąkotki: 10 000 PLN
 • artroskopia kolana w celu usunięcia produktów rozpadu chrząstki stawowej, ciał wolnych, zmian wytwórczych na krawędziach nasad: 10 000PLN
 • artroskopia kolana i szycie łąkotki: 12 000 – 14 000 PLN
 • usuwanie fałdu błony maziowej w zespole fałdu przyśrodkowego i shelfu: 10 000 PLN
 • synomektomie w reumatoidalnym zapaleniu stawów i przerostowych zapaleniach błony maziowej: 10 000 PLN
 • usuwanie ciał chrzęstnych w  chondromatozie stawowej: 10 000 – 12 000 PLN
 • uwolnienie w artrofibrozach: 8 000 – 10 000 PLN
 • uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki: 8 000 PLN
 • artroskopia kolana i plastyka chrząstki; mikro złamania lub termoablacja: 12 000 PLN
 • artroskopia kolana z przeszczepem bloczków chrzęstno – kostnych:
  12 000 – 14 000 PLN
 • artroskopia i przeszczep autologicznych chondrocytów: 14 000 – 16 000 PLN
 • naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach: świeżych i zestarzałych: 8 000 – 10 000 PLN
 • rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego w uszkodzeniach: świeżych i zestarzałych: 8 000 – 10 000 PLN
 • uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego:  6 000 – 8 000 PLN
 • usunięcie torbieli podkolanowej Bakera:  7 000 PLN
 • osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia  osi  kończyny dolnej: 12 000 PLN
 • jednoskrzydłowa i totalna endoprotezo plastykastawukolanowego:
  12 000 PLN + endoproteza / proteza  Zimmer: 4 500 PLN /
 • całkowita proteza stawu kolanowego: 15 000 PLN + endoproteza
  / proteza Zimmer: 6 000 PLN, Stryker: 6 500 PLN /
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki: 6 000 – 8 000 PLN

Staw biodrowy
/ podpajęczynówkowe + ogólne dożylne /

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno – stawowe, poprawa bilansu mięśniowego:

 • w resztkowych zmianach po zwichnięciach i podwichnięciach: osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka dachu panewki: 12 000 – 15 000 PLN
 • w niestabilnościach porażennych: 12 000 – 15 00 PLN
 • w deformacjach pozapalnych jałowej martwicy końca bliższego kości udowej: 8 000 PLN
 • w biodrze szpotawym, koślawym: 12 000 – 15 000 PLN
 • w niestabilności biodra z przepukliną oponowo – rdzeniową: 12 000 – 15 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki,  tłuszczaki: 6 000 – 8 000 PLN
 • artroskopia biodra w celu usunięcie produktów rozpadu chrząstki, ciał wolnych:
  10 000  PLN
 • wydłużenie pasma biodrowo – piszczelowego biodrze “trzaskającym”: 7 000 PLN
 • artroskopowa rekonstrukcja w patologiach obrąbka stawowego: 10 000 PLN
 • artroskopowe uwolnienie w zespole zakleszczania udowo – panewkowego: 10 000 PLN
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego: 15 000 PLN
  + endoproteza / Zimmer: 7 500 PLN, Stryker ADM Trydent: 7 000 PLN  /

Chirurgia ręki
/ blokada splotu ramiennego + ogólne dożylne,  przewodowe + ogólne dożylne, ogólne  dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej /

 • w wadach wrodzonych, deformacjach pourazowych reki i palców:
  palec młoteczkowaty, palec butonierkowy, zaopatrzenie częściowej amputacji:
  3 000 – 6 000 PLN
 • ręka spastyczna: poprawa bilansu mięśniowego poprzez transfery ścięgien i artrodezy: 6 000 – 8 000 PLN
 • rekonstrukcja stawów śródręczno – paliczkowych, międzypaliczkowych w zmianach zwyrodnieniowych: 3 000 – 4 000 PLN
 • rekonstrukcja torebkowo – więzadłowa w niestabilnościach stawów międzypaliczkowych, śródręczno – paliczkowych: 3 000 – 5 000 PLN
 • uwolnienie w zespołach uciskowych (kanału nadgarstka, kanału Guyona): 5 000 PLN
 • usuwanie łagodnych zmian nowotworowych w obrębie nadgarstka i ręki:
  4 000 – 6 000 PLN

Staw łokciowy
/ blokada splotu ramiennego + ogólne dożylne,  przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej /

 • leczenie artroskopowe i otwarte małoinwazyjne w celu usunięcia ciał wolnych w zespole kłykcia bocznego kości ramiennej, w zespole rowka nerwu łokciowego:
  6 000 – 8 000 PLN
 • naprawcze rekonstrukcje w uszkodzeniach pozapalnych i pourazowych:
  5 000 – 10 000 PLN

Staw ramienny
/ blokada splotu ramiennego + ogólne dożylne /

 • otwarte i artroskopowe leczenie w niestabilnościach ostrych i przewlekłych, uszkodzeniu kompleksu stożka rotatorów
  (szycie, naprawa, plastyka stożka): 8 000 – 14 000 PLN
 • usuwanie zwapnień z kaletek około ramiennych i mięśni kompleksu stożka rotatorów:
  6 000 PLN
 • w cieśni podbarkowej odbarczenie przestrzeni podbarkowej z akromioplastyką:
  8 000 – 10 000 PLN
 • naprawa uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia: 8 000 PLN
 • usuwanie ciał wolnych ze stawu ramiennego: 6 000 PLN
 • uwolnienie (artroliza) w zarostowym zapaleniu stawu ramiennego: 6 000 – 8 000 PLN
 • usuwanie osteofitów w artrozach stawu barkowo – obojczykowego: 6 000 PLN
 • artroskopowa rekonstrukcja w ostrych i zestarzałych uszkodzeniach stawu barkowo – obojczykowego: 6 000 – 8 000 PLN
 • plastyka w niestabilnościach stawu mostkowo – obojczykowego: 4 000 – 6 000 PLN
 • klasyczna małoinwazyjna rekonstrukcja w barkowych zwichnięciach przednich i tylnych stawu ramiennego (rekonstrukcja Bristów-Latarjet): 12 000 PLN

Terapie biologiczne osoczowymi czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi w trakcie artroskopowych i otwartych rekonstrukcji stawów entezopatii, aparatu torebkowo – więzadłowego, rekonstrukcji ścięgien i mięśni (RECOVER Biomet, APC Arthrex)


ORTHOKIN 

 • /stawy biodrowe kolanowy, ramienny  i inne /: 5 000 PLN (jeden staw)

Małoinwazyjne odbarczenie korzeni i usuwanie dysku: 13 000 PLN

Endoskopowe odbarczenie korzenia i usunięcie dysku: 15 000 PLN