KOSZTY LECZENIA 
GALERIA

KOSZTY LECZENIA

WYCENA PROCEDUR OPERACYJNYCH
Wycena nie zawiera kosztu implantów za które pacjent płaci przed zabiegiem, lub po wycenie przez firmę zaopatrującą.

 

DZIECI:
Staw biodrowy 
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie
u dzieci spastycznych /
W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno –stawowe, poprawa bilansu mięśniowego;
wady wrodzone:

12 000 – 15 000 PLN
otwarta repozycja, osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy,
plastyka  dachu panewki:

12 000 – 15 000  PLN
- w niestabilnościach porażennych, poprawa bilansu mięśniowego przez przeniesienie, wydłużenie, tendotomię stabilizatorów dynamicznych biodra

8 000 – 10 000  PLN
-w deformacjach resztkowych po dysplazji u dzieci starszych, osteotomie klinowo -derotacyjne bliższej nasady kości udowej, plastyki dachu panewki,  osteotomia miednicy:

12 000 – 15 000 PLN
- w deformacjach pozapalnych, jałowej martwicy końca bliższego kości  udowej rewitalizacja i osteotomie korekcyjne wielopłaszczyznowe

8 000 - 10 000 PLN
- w niestabilnościach dynamicznych biodra u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym poprawa bilansu mięśniowego, plastyki dachu panewki, osteotomie miednicy

12 000 – 15 000 PLN
-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, torbiele kostne, kostniakochrzęstniaki, tłuszcza:

6 000 – 10 000 PLN

 

 Staw kolanowy
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /                            
W kończynach dolnych poprawa osi i rotacji, bilansu mięśniowego, stabilizacji torebkowo – więzadłowej,  zabiegi otwarte i artroskopowe:
- w deformacjach szpotawych: choroba Blounta, pourazowe, pozapalne:
10 000 – 12 000 PLN
- w deformacjach koślawych: pozapalne, pourazowe, idiopatyczne:

10 000 – 12 000 PLN
- w deformacjach wrodzonych:

10 000 – 12 000PLN     
- w deformacjach po jałowej miednicy

9 000 – 12 000 PLN      
- w nawykowych zwichnięciach w stawie rzepkowo – udowym

10 000 – 12 000 PLN
- w niestabilnościach jedno I wielopłaszczyznowych kolan:

13 000 – 15 00 PLN         
- w oddzielającej jałowej martwicy kostno – chrzęstnej /artroskopia /

12 000 PLN
- usunięcie skostnień z więzadła właściwego rzepki:

8 000 PLN
- usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, wyrośla chrzęstno- kostne itp.
8 000 – 10 000 PLN

 

Rekonstrukcje stóp
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /
- w wadach wrodzonych: końsko – szpotawa, płasko – koślawa, wydrążona, rozpłaszczona, stopa serpentynowa, stopa piętowa, wrodzony zrost kości stepu, dodatkowa kość łódkowata, syndaktylia, polidaktylia, makrodaktylia:

8 000 – 10 000 PLN
- w deformacjach pourazowych:

8 000 – 10 000 PLN
- w deformacjach pozapalnych;

8 000 – 10 000 PLN
- w dysfunkcjach i deformacjach porażennych: Mózgowe Porażenie

8 000 – 10 000 PLN

Dziecięce; u dzieci z przepuklinami oponowo – rdzeniowymi, polineuropatie, poprawa bilansu mięśniowego, artrodezy, rekonstrukcja aparatu torebkowo – więzadłowego;
8 000 – 10 000 PLN
- korekcja palucha koślawego, szpotawego, palców szponiastych i młotkowatych, rekonstrukcja aparatu torebkowo – więzadłowego, osteotomie korekcyjne, artrodezy
8 000 – 10 000PLN
-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste;

6 000 – 8 000 PLN

 

Szyja
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie u dzieci spastycznych /                            
- mięśniopochodny kręcz szyi:

7 000 PLN

 

Nowotwory układu kostno – stawowo - mięśniowego 
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające mięśnie szczególnie
u dzieci spastycznych /
- torbiele kości, wyrośl chrzęstno – kostna, dysplazja włóknista, kostniak kostnawy itp.
6 000 – 10 000 PLN

 

Kompleks barkowy
Rekonstrukcje w obrębie kończyny górnej: otwarte i artroskopowe  
/ znieczulenie ogólne wziewne, dożylne p/bólowe, zwiotczające  mięśnie szczególnie
 u dzieci spastycznych + miejscowe nasiękowe /                            
- niestabilności w stawie ramiennym: pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne, w nawykowych zwichnięciach (przednie, tylne), wysokie ustawienie łopatki poprzez stabilizacje dynamiczne, statyczne oraz przeniesienia mięśni, osteotomie korekcyjne, artrodezy:
14 000 – 16 000 PLN

 


 

DOROŚLI
Chirurgia stawu skokowego i stopy
/  znieczulenie przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej /
-artroskopia stawu skokowego, impingement, syndrom stawu skokowego, zespół „zakleszczania”, w konfliktach tkanek miękkich, w osteofitach impingement kostny, uszkodzenia chrząstki, oddzielająca martwica chrzęstno – kostna kości skokowej, w zapaleniu błony maziowej synowektomia, impingement tylny kości trójkątnej w zespole zatoki stępu, artrodeza:

10 000 – 12 000 PLN

-rekonstrukcja więzadeł kompleksu bocznego i przyśrodkowego stawu skokowego, usunięcie dodatkowej kości łódkowatej, usuwanie koalicji piętowo-łódkowatej, piętowo – skokowej, uwolnienie w zespole kanału stępu, rekonstrukcja w uszkodzeniach mięśnia piszczelowego tylnego:

8 000 – 10 000 PLN

-w wadach wrodzonych i nabytych: w stopie końsko szpotawej, płasko – koślawej, wydrążonej, rozpłaszczonej, stopie serpentynowej, piętowej, dodatkowej kości łódkowatej, syndaktylii, polidaktylii, makrodaktylii:

8 000 – 10 000 PLN

-w deformacjach pourazowych i pozapalnych:

8 000 – 10 000 PLN

-w dysfunkcjach i deformacjach porażennych: w porażeniach OUN, przepuklinie oponowo – rdzeniowej, polineuropatiach:

8 000 – 10 000 PLN

-paluch koślawy, paluch szpotawy, palce szponiaste, palce młotkowate:

8 000 – 10 000 PLN

-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, guzkowate, zapalenie pochewki, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki:

6 000 – 8 000 PLN

- poprawa bilansu mięśniowego w stopie opadającej:

8 000 – 12  000 PLN
- kompleksowa rekonstrukcja stopy z paluchem koślawym

8 000 – 10 000 PLN
- rekonstrukcja stóp porażennych poprzez poprawę bilansu mięśniowego, kapsulotomie, artrodezy:                                                                                                               8 000 – 12 000 PLN
- rekonstrukcje palców  szpotawych i młotkowatych , przerośniętych, zrośniętych
4 000 - 8 000 PLN
- skracanie palców / jednego palca bez implantu /

2 500 PLN + implant
- wydłużanie kości śródstopia

8 000 – 12 000 PLN

 

Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego.
/ znieczulenie przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej /
-dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, shavin stawu kolanowego;
16 000 – 18 000 PLN
-rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego shaving stawu kolanowego
16 000 – 18 000 PLN
-rekonstrukcja kompleksu przyśrodkowego, bocznego + szycie łąkotki:
12 000 – 14 000 PLN
-rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego, shaving stawu kolanowego:
10 000 – 12 000 PLN

-rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych: w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki:

12 000 – 14 000 PLN
-rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych:

12 000 – 14 000 PLN
-artroskopia kolana w celu częściowego usunięcia łąkotki:

12 000 PLN
-artroskopia kolana w celu usunięcia produktów rozpadu chrząstki stawowej, ciał wolnych, zmian wytwórczych na krawędziach nasad:

9 000PLN
-artroskopia kolana i szycie łąkotki:

12 000 – 14 000 PLN
-usuwanie fałdu błony maziowej w zespole fałdu przyśrodkowego i shaving:

10 000 PLN
-artroskopowe synomektomie w reumatoidalnym zapaleniu stawów i przerostowych zapaleniach błony maziowej:

12 000 PLN
-artroskopowe usuwanie ciał chrzęstnych w chondromatozie stawowej , shaving stawu
10 000 – 12 000 PLN
-uwolnienie w artrofibrozach;

12 000 – 114 000 PLN
-uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki

9 000 PLN
-artroskopia kolana plastyka chrząstki; mikro złamania:

12 000 PLN   
-artroskopia kolana z przeszczepem bloczków chrzęstno – kostnych

14 000 – 16 000 PLN
-artroskopia i przeszczep autologicznych chondrocytów,

14 000 – 16 000 PLN
-naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych
i zestarzałych i shaving stawu kolanowego:

12 000 – 14 000 PLN
-rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych i shaving stawu kolanowego:

12 000 – 14 000 PLN
-uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego:

8 000 PLN
-usunięcie torbieli podkolanowej Bakera:

8 000 PLN
-osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia osi kończyny dolnej / bez implantu /:

9 000 PLN    
-jednoskrzydłowa i totalna endoprotezo plastyka stawu kolanowego:
18 000 PLN + endoproteza
/ proteza  Zimmer  z nawigacją komputerową /
- całkowita proteza stawu kolanowego

18 000 PLN + endoproteza
/  proteza Zimmer z nawigacją komputerową /
-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki:

8 000 – 12 000 PLN

 

Staw biodrowy
/znieczulenie ogólne + miejscowe nasiękowe /

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno – stawowe, poprawa bilansu mięśniowego:
-w resztkowych zmianach po zwichnięciach i podwichnięciach: osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka dachu panewki:

12 000 – 15 000 PLN
-w niestabilnościach porażennych

12 000 – 15 00 PLN
-w deformacjach pozapalnych jałowej martwicy końca bliższego kości udowej:

10 000 PLN
-w biodrze szpotawym, koślawym

12 000 – 15 000 PLN
-w niestabilności biodra z przepukliną oponowo – rdzeniową:

12 000 – 15 000 PLN
-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzęstniaki,  tłuszczaki                                                                                                                 6 000 – 8 000 PLN
-artroskopia biodra w celu usunięcie produktów rozpadu chrząstki, ciał wolnych:

14 000  PLN
-wydłużenie pasma biodrowo – piszczelowego biodrze “trzaskającym”: 

7 000 PLN
-artroskopowa rekonstrukcja w patologiach obrąbka stawowego

14 000 PLN
-artroskopowe uwolnienie w zespole zakleszczania udowo – panewkowego

14 000 PLN
-endoprotezoplastyka stawu biodrowego

19 000 + endoproteza
/ Zimmer z planowaniem komputerowym /

 

Chirurgia ręki:
/ blokada splotu ramiennego +  znieczulenie ogólne dożylne, znieczulenie. przewodowe +znieczulenie. ogólne dożylne, znieczulenie ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej /
-w wadach wrodzonych, deformacjach pourazowych ręki i palców: palec młoteczkowaty, palec butonierkowy, zaopatrzenie częściowej amputacji

8 000 – 10 000 PLN
-ręka spastyczna: poprawa bilansu mięśniowego poprzez transfery ścięgien i artrodezy
9 000 – 12 000 PLN
-rekonstrukcja w zmianach zwyrodnieniowych stawów podstawnych kciuka z plastyką ścięgnem  

8 000 – 10 000 PLN
-rekonstrukcja stawów śródręczno – paliczkowych, międzypaliczkowych w zmianach zwyrodnieniowych / ręka reumatoidalna  /

6 000 – 12 000 PLN
-rekonstrukcja torebkowo – więzadłowa w niestabilnościach stawów międzypaliczkowych, śródręczno – paliczkowych

6 000 – 8 000 PLN
- endoprotezoplastyka w obrębie stawów ręki

4 000 – 14 000 PLN
-uwolnienie w zespołach uciskowych (kanału nadgarstka, kanału Guyona)                
6 500 PLN
-usuwanie łagodnych zmian nowotworowych w obrębie nadgarstka i ręki   
7000 – 9 000 PLN

 

Operacje artroskopowe i otwarte stawu łokciowego
/ blokada splotu ramiennego + znieczulenie ogólne dożylne, znieczulenie przewodowe + znieczulenie ogólne dożylne, znieczulenie ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej /

-leczenie artroskopowe; usuwanie ciał wolnych, shaving stawu, korekcje w przykurczach stawu;
9 000 – 11 000 PLN
-otwarte małoinwazyjne w celu usunięcia ciał wolnych w zespole kłykcia bocznego kości ramiennej, w zespole rowka nerwu łokciowego / przeniesienie nerwu łokciowego /, przykurczów stawu łokciowego, korekcji osi, rekonstrukcje więzadłowe 
8 000 – 10 000 PLN
-naprawcze rekonstrukcje w uszkodzeniach pozapalnych i pourazowych

8 000 – 10 000 PLN
-endoprotezoplastyka główki kości promieniowej

9 000 PLN + endoproteza

 

Staw ramienny
/ blokada splotu ramiennego + znieczulenie ogólne dożylne /

-artroskopowe leczenie w niestabilnościach ostrych i przewlekłych, uszkodzeniu kompleksu stożka rotatorów (szycie, naprawa, plastyka stożka)

14 000 – 16 000 PLN
-artroskopowe usuwanie zwapnień z kaletek około ramiennych i mięśni kompleksu stożka rotatorów z odbarczeniem przestrzeni podbarkowej

12 000 – 14 000 PLN
-artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej z akromioplastyką, shawing stawu barkowo – obojczykowego, tenodeza ścięgna głowy długiej;

14 000 – 16 000 PLN
-naprawa uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

8 000 PLN
-artroskopowa rekonstrukcja w ostrych i zestarzałych uszkodzeniach stawu barkowo obojczykowego                                                                                                      12 000 – 14 000 PLN
-klasyczna małoinwazyjna rekonstrukcja w barkowych zwichnięciach przednich i tylnych stawu ramiennego (rekonstrukcja Bristów-Latarjet)

12 000 PLN
-endoprotezoplastyka stawu ramiennego

15 000 + endoproteza
/ endoproteza ZIMMERA z nawigacją komputerową /

Terapie biologiczne osoczowymi czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi w trakcie artroskopowych i otwartych rekonstrukcji stawów entezopatii, aparatu torebkowo – więzadłowego, rekonstrukcji ścięgien i mięśni (RECOVER Biomet, APC Arthrex)
ORTHOKIN / stawy biodrowe, kolanowy, ramienny i inne /

5 000 PLN
-komórki macierzyste

 2 500 PLN
-płytkowe czynniki wzrostu GPS

15 000 – 2 000 PLN